TANITIM


OİB’nin desteği, OSD, OTEP,TAYSAD ortaklığı ve SAE işbirliği ile 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine etkileri ciddi boyutlarda olan otomotiv sanayii içinde;
     • Mühendislik faaliyetlerinin geliştirilmesine,
     • Üniversitelerin sanayi ile işbirliği yapmasına,
     • Uluslararası boyutta mühendislik konularında firmaların, bilgi ve teknik başlıklarında alternatif kaynak kullanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem teknik personel hem de mühendis kadrosu için gereklidir.

IAEC bu amaç ve gereklere dayanarak algı yönetimi, bilgi paylaşımı ve otomotivdeki mühendislik faaliyetlerine yön verecek çerçevede planlanmaktadır.

Bu yıl “Gelecekte Hareketlilik” teması çerçevesinde, “Otonom Araçlar”, “Elektromobilite”, “Bağlılık (Connectivity)”, “Akıllı Şehirler”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Mühendislik Eğitimi” konularının değerlendirileceği konferansın organizasyonu kapsamında oluşturulan Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu, Düzenleme Kurulu ve Sekreterya, Kasım 2016 tarihinden bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. American Society of Automotive Engineers – SAE International, konferansın seçilmiş konularında uluslararası uzman konuşmacılar ile konferansı desteklemektedir.

LOKASYON


Swissotel The Bosphorus
Vişnezade Mh., Acısu Sokaği No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul
ORGANİZASYON


OIB
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle, Türkiye'nin 45 ilinde bulunan toplam 4.219 aktif üyesive 21,1 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'nin üyesidir.

26 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %86 pay alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.


OSD
11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 43 yıldır başarı ile sürdürmektedir. OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayi’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.

Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında da AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip etmek üzere, ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Committee” faaliyetlerin de ülkemizi temsil etmektedir.


OTEP
TÜBİTAK desteği ile 2008 yılında kurulan “Otomotiv Teknoloji Platformu” (OTEP), Türkiye’de faaliyet gösteren, Otomotiv Sanayi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamayı ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayindeki Ar-Ge kapasitesini arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmeyi ve başlatmayı hedeflemektedir.

Otomotiv ana sanayi, tedarikçi, mühendislik, test ve analiz, koordinasyon ve ilgili Yüksek Öğretim Kurumları’nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, platform içerisinde Sektördeki bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir .

Buna bağlı olarak Misyonu ve Vizyonunu şu şekilde belirlemiştir;

Vizyon: “Türkiye Otomotiv Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon altyapısının uluslararası alanda rekabetçi hale getirilmesi”

Misyon: “Ar-Ge ve İnovasyon yeteneğini geliştirecek işbirliği ve politikaların oluşturulması”

Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) “Ar-Ge ve İnovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortaya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiyle katma değer yaratmak” amacı ile Vizyon ve Misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.


TAYSAD
TAYSAD;
  • 1978 yılında kurulmuş olup, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
  • 376 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65’ini ve ihracatının da % 70’ini temsil etmektedir.
  • Sayısal olarak üyelerinin % 80’i Marmara, % 12’ si Ege ve % 8’i de diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.
  • Üyesi bulunan 376 firma, 140 bin’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
  • Üyelerinin % 25’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır.
  • Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. (www.clepa.be)
  • OTAM Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş.’nin kurucu ortağıdır.
  • Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.
  • ESCA Silver Label ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir.
“Otomotiv Teknoloji Platformu” (OTEP) üyesidir.

Vizyonumuz
“3T-10-2030”
Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak.

Misyonumuz
TAYSAD, kendi sektöründeki en yetkin sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin beklentilerini karşılamak ve Otomotiv Tedarik Sanayi’nin küresel ölçekte ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için stratejiler oluşturmaktadır.

Değerlerinden aldığı güçle, resmi kurumlar ve paydaşları ile eşgüdüm içinde çalışarak, kendi sektöründe ‘Referans Kurum’ olma özelliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için kendisini geliştirmeye devam edecektir .


Destekleyen / In cooperation with;

SAE International
SAE INTERNATIONAL;
SAE International (American Society of Automotive Engineers), bünyesinde havacılık, otomotiv ve ticari araç sanayinden 128.000’den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanları bulunduran ABD merkezli global bir Dernektir. SAE International’ın temel yetkinlik alanları yaşam boyu öğrenme ve teknik standartlar geliştirmesine yönelik çalışmaları koordine etmektir. Bu amaçla SAE pek çok yayın çıkarmakta, konferans ve kongreler düzenlemekte ve mesleki denetim görevleri yürütmektedir.


DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler
ODTÜ
IAEC’17 Konferans Başkanı

Prof. Dr. Orhan Alankuş
OKAN ÜNİVERSİTESİ

Ahmet Altekin
TOFAŞ

Prof. Dr. Günay Anlaş
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Süheyl Baybalı
TAYSAD

Tolga Doğancıoğlu
HEXAGON

Sercan Duygan
TAYSAD

Prof. Dr. Metin Ergeneman
OTEP

Dr. Umut Genç
AVL TR

Özlem Güçlüer
OSD

Prof. Dr. Ali Göktan
OTEP

Mümin Karacakayalılar
UİB
Alper Kaya
UİB

Erhan Küçüksüleymanoğlu
TOFAŞ

İffet İyigün Meydanlı
FARPLAS

Ernur Mutlu
FORD

Dr. Ömür Öcal
VESTEL

Dr. Tarık Öğüt
FİGES

Deniz Özdemir
INFOTRON

Osman Sever
OSD

Prof. Dr. Hakan Serhat Soyhan
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Canan Ergün Tavukçu
OSD

Prof. Dr. H. Serdar Yücesu
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Tutku Özen
AL-KOR

Prof. Dr. Cem Soruşbay
İTÜ


DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Tuna Balkan
ODTÜ

Doç. Dr. İpek Başdoğan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Dr. İsmail Durgun
TOFAŞ

Prof. Dr. Murat Ereke
İTÜ

Doç. Dr. Nuri Ersoy
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Haluk Görgün
GEBZE TECHNICAL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Fikri Karaesmen
KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. N. Sefa Kuralay
DEÜ

Dr. Recep Kurt
MARTUR
Yrd. Doç. Dr. Emir Kutluay
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ferruh Öztürk
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Melih Papila
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İbrahim Saraç
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nejat Tuncay
OKAN ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Erdem Uzunsoy
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa Ünel
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Samim Ünlüsoy
ODTÜ

Prof. Dr. Faruk Yiğit
YTÜ

Teknik Yönetmen

Çınar Noyan

IAEC Ekibi

Özge Ekinci - OSD
Tensel Gürkan - TAYSAD